MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

Máy đóng gói sản phẩm tự động SOLPAC là giải pháp cho sản phẩm toàn diện với nhiều dòng sản phẩm khác nhau trên thị trường.

Giải pháp đóng gói toàn diện SOLPAC được thiết kế xung quanh ý tưởng thực hiện đóng gói sản phẩm từ cái nhìn của khách hàng nhiều hơn là tính thương mại hấp dẫn và đưa ra hướng để giải quyết bất kỳ vấn đề cụ thể nào và những mong muốn của khách hàng với sản phẩm máy đóng gói. SOLPAC cung cấp các công nghệ tiên tiến phù hợp để tăng giá trị sản phẩm trong sự nhìn nhận của khách hàng, góp phần phát cải thiện các vấn đề, đảm bảo điều kiện an toàn, thoải mái và sức khỏe cho người sử dụng

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SP – 101

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SP – 505

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SP – 303

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SP – SERIES

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SQ – SERIES

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SP – 202

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SD – SERIES

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

S – SERIES

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SP – 404

MÁY ĐÓNG GÓI SOLPAC

SP – 606