MÁY CÂN YAMATO CHECKWEIGHER

Máy cân kiểm tra trọng lượng Yamato thế hệ mới – Đảm bảo mức cao nhất về an toan, chất lượng với hiệu suất cao trong ngành công nghiệp sản xuất, khả năng hoạt động vượt trội, giam thiểu thời gian bảo trì đáng kể. Hoạt động nhanh chóng: khi sản phẩm đã qua máy cân, hệ thông sẽ cân liên tục không phải trở về 0 như ban đâu, tiết kiệm thời gian sản xuất và quá trình thực hiện nhanh chóng hơn.

Yamato Checkweigher