Hotline: 0901 826 689 - Emai: info@mekongvina.com

Doi tac mkt group
Doi tac mkt group
Doi tac mkt group

Case Studies

Những câu chuyện về giải pháp thiết bị của khách hàng & Chúng tôi để đưa ra những giải pháp phù hợp với yêu cầu sản xuất của nhà máy khách hàng

In date bao bì thực phẩm

In date bao bì thực phẩm

Hiện nay, Các sản phẩm về thực phẩm được sử dụng các loại bao bì với vật liệu khác nhau và việc in...

In phun trong ngành đóng gói

In phun trong ngành đóng gói

 Bạn cần biết về ngành đóng gói Nhiều ngành công nghiệp sử dụng các loại và kích cỡ khác nhau của...

In phun trong Ngành Oto

In phun trong Ngành Oto

 Các sản phẩm phụ tùng trong ô tô khác nhau về kích thước của các bộ phận sản xuất, cũng như vật...

viTiếng Việt